Marián Varga: RE-imagined

/ 14.09.2024 / 19:00

V hudbe nemá zmysel hrať sa na nemennosť hraníc.“ 
Marián Varga 

Koncert, pocta Mariánovi Vargovi (1947 – 2017), ktorého výrok možno považovať za krédo Konvergencií. V roku 25. výročia festival oslovil piatich slovenských skladateľov rôznych generácií a skladateľských poetík (Peter Zagar, Vladislav Šarišský, Richard Grimm, Pavol Béreš, Martin Štefánik), aby vytvorili diela inšpirované Vargovou tvorbou. Päticu premiér doplní koncertný program Piesne a hry Sisy Fehér (spev), Vladislava Šarišského (klavír), Oskara Töröka (trúbka) a Jozefa Luptáka (violončelo) s novým repertoárom piesní Mariána Vargu, i jeho raná tvorba pre klavír v interpretácii Ivana Šillera.    

 

/ Program

Premiéry / Peter Zagar, Vladislav Šarišský, Pavol Béreš, Richard Grimm, Martin Štefánik  

(prestávka)

 

Marián VARGA / Piesne a hry
Sisa FEHÉR, spev/voice 
Vladislav ŠARIŠSKÝ, klavír, aranžmány/piano, arrangements 
Oskar TÖRÖK, trúbka/trumpet 
Jozef LUPTÁK, violončelo/cello 

Ivan ŠILLER, klavír/piano 
a ďalší 

 

//
Trvanie koncertu: 140 minút s jednou prestávkou 
(Trvanie koncertu – hudba: 120 minút) 

//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri