HK Gruber: Frankenstein!! (slovenská premiéra)

/ 15.09.2024 / 19:00

Exkluzívna slovenská premiéra ansámblovej verzie diela Frankenstein!! od súčasného rakúskeho skladateľa HK Grubera (1943) s výnimočnou speváčkou a improvizátorkou Ivou Bittovou. Skladba invenčným spôsobom spája poéziu, šansón, kabaret a súčasnú hudbu do pôsobivého celku – hravého i provokujúceho, jedným slovom konvergenčného…  

V tomto duchu sa budú niesť aj spoločné improvizácie a sóla Ivy Bittovej a slovenských hudobníkov Borisa Lenka (akordeón), Branislava Dugoviča (klarinet) a Jozefa Luptáka (violončelo), ktoré koncert otvoria.  

 

Iva Bittová & Konvergencie Ensemble 


Prestávka

 

HK GRUBER (1943): Frankenstein!! 

pandemónium pre šansoniéra a komorný ansámbel na detské verše H. C. Artmanna / a pan-demonium for chansonnier and ensemble after children’s rhymes by H. C. Artmann 

 

Iva BITTOVÁ (CZ), šansoniérka/chansonnier 
Marián LEJAVA, dirigent/conductor 

Konvergencie Ensemble
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta, pikola/flute, piccolo 
Branislav DUGOVIČ, klarinet/clarinet 
Danylo HONCHAROV (UA), fagot/bassoon 
Stanislav MASARYK, trúbka/trumpet 
Ján SMUTNÝ, lesný roh/French horn 
Kiril STOYANOV, vibrafón, xylorimba, perkusie/vibraphone, xylorimba, percussion 
Nora SKUTA, klavír/piano 
Daniel RUMLER, Michaela PETRÍKOVÁ, husle/violin 
Martin RUMAN, viola/viola 
Katarína ZAJACOVÁ, violončelo/cello 
Robert VIZVÁRI, kontrabas/double bass 

 

Trvanie koncertu: 90 minút s jednou prestávkou 
(Trvanie koncertu – hudba: 75 minút) 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri