Roth číta Janáčka

čítanie o hudbe

2/3/2023 / štvrtok / Artforum / 19:00

Robert ROTH, čítanie z listov L. Janáčka (výber pripravil A. Šuba)
Jozef LUPTÁK, Andrej ŠUBA, úvodné slovo

Eva ŠUŠKOVÁ, spev
Boris LENKO, akordeón

/ viac informácií o podujatí

Na úvod festivalu Konvergencie JANÁČEK 2023 sme pripravili čítanie o hudbe a s hudbou. Robert Roth prečíta výber z Janáčkových listov, v ktorých sa odohráva, rovnako ako v jeho skladbách, jeho životný príbeh. 

 

…naslouchám komáru i mušce, truchlé melodii sovy…
Leoš Janáček (1854 – 1928)

Život, dielo a lásky moravského majstra, ktorý mal rád Slovensko, v spomienkach a korešpondencii. Slová o hudbe a hudba v slovách, lebo Leoš Janáček bol nielen majstrom v narábaní s tónmi, ale aj majstrom slova. Sprievodné podujatie, ktoré je súčasťou medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie venovaného Janáčkovej komornej tvorbe, pripravil Andrej Šuba. Číta Robert Roth.

//
trvanie podujatia: 60 minút

Janáček / Merta

4/3/2023 / sobota / galéria Umelka / 19:00

Vladimír MERTA (CZ), spev, gitara, slovo

/ viac informácií o koncerte

Leoša Janáčka a Vladimíra Mertu spája láska k ľudovým piesňam. Výnimočný český folkový hudobník ich nahral už na svoju prvú LP Ballades de Prague, ktorá vyšla vo Francúzsku. Spoločne s Janou Lewitovou neskôr spracoval niekoľko piesní známych aj z tvorby moravského majstra. Spievajúci básnik Vladimír Merta zahrá na Konvergenciách „Janáčkove piesne” vo vlastných úpravách a prepojí ich s autorskou tvorbou a slovom. Sólový koncert odohrá v legendárnej „Umelke”, mieste stretnutí umelcov a slobodomyseľných ľudí počas Nežnej revolúcie i dnes. Na chvíľu sa k nemu pripoja aj Július Fujak, Boris Lenko a Jozef Lupták.

/

Trvanie koncertu: 75 minút bez prestávky

Janáček a komorná tvorba

prednáška

9/3/2023 / štvrtok / České centrum / 17:00

doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

/ viac informácií o prednáške

Chcete vedieť, aký bol Leoš Janáček? Aké mal lásky a túžby? Alebo ako vznikli Capriccio, Pohádka a ďalšie komorné diela?  Príďte vo štvrtok 9. marca o 17.00 do Českého centra na prednášku docenta Masarykovej univerzity v Brne Jiřího Zahrádku, ktorý je taktiež aj kurátorom janáčkovských zbierok Oddelenia dejín hudby Moravského zemského muzea a v súčasnosti najväčším odborníkom na život a dielo Leoša Janáčka.

/

Miesto konania:
České centrum
Prepoštská 6, 814 99 Bratislava
Pozrieť na Google Maps

 

Po zarostlém chodníčku

9/3/2023 / štvrtok / Moyzesova sieň / 19:00

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Pochod modráčků JW VII/9
Pohádka JW VII/5
Presto JW VII/6
Po zarostlém chodníčku I. JW VIII/17 (úprava pre sláčikové kvarteto J. Burghauser)

Capriccio „Vzdor“ pre klavír ľavú ruku a súbor dychových nástrojov JW VII/12

Peter BIELY, Daniel RUMLER, husle
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, violončelo
Nora SKUTA, klavír

BRNO CONTEMPORARY ORCHESTRA (CZ)
Pavel ŠNAJDR, dirigent
Miroslav BEINHAUER (CZ), klavír

/ viac informácií o koncerte

Bratislava se mi zalíbila,“ možno sa dočítať v korešpondencii Leoša Janáčka (1854 – 1928) obdivujúceho v 20. rokoch 20. storočia „krásné staré město a bystrý Dunaj“. Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie ponúkne od 2. do 12. marca v Bratislave koncentrovaný exkurz do fascinujúceho sveta komornej hudby moravského majstra v podaní renomovaných českých a slovenských interpretov. Prvý festivalový deň otvoria rozmarný Pochod modráčků pre pikolu a klavír a violončelová Pohádka na motívy príbehu o cárovi Berendejovi. Hudba pôvodne klavírneho cyklu Po zarostlém chodníčku zaznie v kvartetovej úprave Jarmila Burghausera a koncert vyvrcholí Capricciom s podtitulom „Vzdor“. Vznik netradične obsadeného diela inšpiroval klavirista Otakar Hollmann, ktorý prišiel o ruku v 1. svetovej vojne. Virtuóznu burlesku s lyrickými kontempláciami uvedie český špecialista na hudbu 20. a 21. storočia Miroslav Beinhauer s členmi Brno Contemporary Orchestra pod taktovkou Pavla Šnajdra.  

//

Trvanie koncertu: 90 minút s prestávkou

//

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

Kreutzerova sonáta

10/3/2023 / piatok / Moyzesova sieň / 19:00

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Mládí JW VII/10 (úprava pre sláčikové kvarteto K. Mařatka)
Romanca č. 4 pre husle a klavír JW VII/3
Dumka pre husle a klavír JW VII/4
Sláčikové kvarteto č. 1„Kreutzerova sonáta“ JW VII/8

ZEMLINSKY QUARTET (CZ)
František Souček, 1. husle
Petr Střížek, 2. husle
Petr Holman, viola
Vladimír Fortin, violončelo

Peter BIELY, husle
Daniel RUMLER, husle
Nora SKUTA, klavír

/ viac informácií o koncerte

Zemlinsky Quartet nadväzuje od založenia v roku 1994 svojimi koncertmi, nahrávkami a domácimi i medzinárodnými úspechmi na tradície českej kvartetovej školy. Na festivale Konvergencie českí hudobníci uvedú obidve sláčikové kvartetá Leoša Janáčka. „Musíme hájit ujařmené ženství,“ povedal skladateľ o sugestívnom diele inšpirovanom slávnou Tolstého novelou hráčom Českého kvarteta, ktorí skladbu v roku 1924 premiérovali. V rovnakom roku ako Kvartet z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“ vzniklo aj autobiograficky ladené dychové sexteto Mládí v tom čase 70-ročného skladateľa. Dielo v úprave pre sláčikové kvarteto Kryštofa Mařatku (2015) doplnia na druhom festivalovom koncerte Janáčkove skladby pre husle a klavír v interpretácii huslistov Petra Bieleho, Daniela Rumlera a klaviristky Nory Škutovej.

 

//
Trvanie koncertu: 75 minút s prestávkou
//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

 

Lístek odvanutý

11/3/2023 / sobota / Moyzesova sieň / 19:00

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Po zarostlém chodníčku II. JW VIII/17  (výber)
V mlhách JW VIII/22
Sonáta „I. X. 1905, Z ulice“ JW VIII/19
Concertino JW VII/11

Jan JIRASKÝ (CZ), klavír

Branislav DUGOVIČ, klarinet
Róbert KIS (HU), lesný roh
Peter KAJAN, fagot
Peter BIELY, Daniel RUMLER, husle
Martin RUMAN, viola

***

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Šest národních písní, jež zpívala Gabel Eva JW V/9
Moravská lidová poesie v písních JW V/2
Písně dětvanské JW V/11 (výber)

Adriana KUČEROVÁ, soprán
Róbert PECHANEC, klavír

/ viac informácií o koncerte

Sobotný festivalový večer jarnej edície medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie ponúkne dvojicu exkluzívnych recitálov z diel Leoša Janáčka. 

Na prvom sa v Moyzesovej sieni predstaví významný český klavirista Jan Jiraský, ktorý kompletné dielo moravského majstra nahral hneď dvakrát: na modernom nástroji i na skladateľovom klavíri. V jeho interpretácii zaznejú tri ťažiskové, autobiograficky ladené klavírne opusy skladateľa: výber zo spomienkového cyklu Po zarostlém chodníčku II., impresionisticky ladená kompozícia V mlhách a dramatická Sonáta „1. X. 1905“ – reakcia na násilnú smrť Františka Pavlíka, ktorý sa stal obeťou demonštrácie za zriadenie českej univerzity v Brne.

Tradičná ľudová kultúra patrila k Janáčkovým dôležitým inšpiračným zdrojom. Bol tiež zberateľom ľudových piesní a tento jeho záujem ho priviedol aj do kontaktu so slovenským folklórom. Výber z Janáčkových piesňových zbierok zaznie v interpretácii sopranistky Adriany Kučerovej v spolupráci s klaviristom Robertom Pechancom. Program doplní komorné Concertino (1925), v ktorom sa k Janovi Jiraskému pridajú renomovaní slovenskí interpreti.     

//
Trvanie koncertu: 90 minút s prestávkou
//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená. Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

51 strún

12/3/2023 / nedeľa / Moyzesova sieň / 10:30

koncert pre deti a rodičov

Ivana ŠVESTKOVÁ (CZ), harfa
Barbora TOLAROVÁ (CZ), husle
Sprievodné slovo: Kristýna DRÁŠILOVÁ a Rebecca GROSSCHMIDTOVÁ

V spolupráci s Filharmóniou Brno 

/ viac informácií o koncerte

Ako vzniká hudba? Naozaj ju len počujeme? Alebo ju nebodaj môžeme aj cítiť? Z Brna do Bratislavy vám nesieme presne 51 strún. Zvládnu toto dve hudobníčky? A koľko rúk budeme k tomu potrebovať? Je harfa skutočne len nástroj pre princezné? Na koncerte si všetko vyskúšame a užijú si ho nielen deti, ale aj dospelí.  Bez nich by to ani nešlo! Všetci totiž ovplyvnia, ako bude náš koncert znieť. Môžete sa tešiť na skladby nielen od Leoša Janáčka.

/
Trvanie koncertu: 50 minút bez prestávky

Listy důvěrné

12/3/2023 / nedeľa / Moyzesova sieň / 19:00

Leoš Janáček (1854 – 1928)
Říkadla JW V/16 (pôvodná verzia)
Sonáta pre husle a klavír JW VII/7
Sláčikové kvarteto č. 2 „Listy důvěrné“ JW VII/13
Suita pre sláčikový orchester JW VI/2

ZEMLINSKY QUARTET (CZ)
František Souček, 1. husle
Petr Střížek, 2. husle
Petr Holman, viola
Vladimír Fortin, violončelo

Milan PAĽA, husle
Katarína PAĽOVÁ, klavír

Helga VARGA BACH, soprán
Ronald ŠEBESTA, klarinet
Ivan ŠILLER, klavír

CONVERGENCE PLAYERS

/ viac informácií o koncerte

K skomponovaniu cyklu Říkadla, „hudobných aforizmov plných detskej fantázie a hravosti“ (M. Štědroň), inšpirovali Leoša Janáčka obrázky Josefa Hálu, Josefa Ladu a Ondřeja Sekoru. Na záverečnom koncerte janáčkovskej edície festivalu Konvergencie zaznie pôvodná verzia tohto diela z roku 1925. Husľová sonáta začala vznikať v roku 1914, definitívnu podobu však dielo získalo až po viacerých revíziách o osem rokov neskôr. V dramatickej kompozícii, ktorú na Konvergenciách uvedú Milan Paľa a Katarína Paľová, cítiť nepokoj obdobia začiatku 1. svetovej vojny, kedy skladateľ dúfal v skorý pád Habsburskej monarchie. „Já mám neskonalou radost nad tím složeným na naše příběhy‘ kvartetem,“ napísal Leoš Janáček v roku 1928, len niekoľko mesiacov pred smrťou priateľke, o 38 rokov mladšej Kamile Stösslovej. Mladú lásku starého majstra možno stretnúť nielen v postavách hrdiniek jeho opier, ale aj vo viacerých inštrumentálnych dielach. Sláčikové kvarteto č. 2 „Listy důvěrné“ je autobiografickým vyznaním, Kamila je podľa skladateľových slov za každým tónom, žijúca, milujúca. V záverečnej skladbe koncertu, Suite pre sláčikový orchester, sa k členom Zemlinského kvarteta pridajú slovenskí interpreti.    

 

//
Trvanie koncertu: 100 minút s prestávkou
//
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

Pre aktuálne informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk a www.facebook.com/konvergencie.

Janáček v Brne

2 - 12/3/2023 / Átrium FiF UK / vstup voľný

Výstava fotografií dokumentujúcich život jedného z najvýznamnejších skladateľov 20. storočia v jeho meste – Brne

/ viac informácií o výstave

Leoš Janáček (1854–1928) bol od 70. rokov 19. storočia vnímaný najskôr v regionálnom, potom v svetovom meradle ako významná osobnosť, čo pochopiteľne lákalo záujem fotografických ateliérov a profesionálnych fotografov, ale aj nadšených fotoamatérov. Počas skladateľovho života vznikla bohatá fotodokumentácia, ktorá bola vďaka niekoľkým generáciám kurátorov Janáčkovho archívu Moravského zemského múzea sústredená do zbierok, ktorých základ tvoria fotografie skladateľovej pozostalosti. Výstava predstavuje fotografie, ktoré sú spojené s mestom Brno, okrem portrétov vytvorených v brnenských ateliéroch.

Janáček prišiel do Brna vo svojich jedenástich rokoch a zostal mu do smrti verný. Nie je preto zvláštne, že existuje celá zbierka fotografií zachytávajúcich tento vzťah. Patria sem fotografie snúbencov Janáčkovcov z roku 1881 z ateliéru Rafael, či niekoľko skupinových fotografií, kde vidíme skladateľa v spoločnosti brnenských umelcov, priateľov a žiakov. Medzi osobnosťami s ktorými je skladateľ na fotografiách zachytený je napríklad dirigent pražskej premiéry Jej pastorkyne Karel Kovařovic (1862–1920) pred hotelom Slavia pri zájazde orchestra pražského Národného divadla do Brna v júni 1917. Z amatérskych fotografií zachytených Janáčkovými žiakmi Františkom Rybkom (1895–1970) a Mirkom Hanákom (1891–1972). Asi najbezprostrednejšie zachytávajú majstra zábery v záhrade pri dome na Smetanovej ulici v spoločnosti štvornohých priateľov, psíka Čerta a fenky Čipery z rokov 1910, 1926 a 1927. Otvorená stále zostáva otázka existencie fotografií Janáčka pri významných udalostiach, či to už bola Československá výstava súčasnej kultúry v roku 1928, ktorú skladateľ navštívil podľa všetkého trikrát (10., 25., 29. 6. 1928), či položenie základného kameňa budovy Právnickej fakulty Masarykovej univerzity 9. 6. 1928, kde bol predvedený Janáčkov Zbor pri kladení základného kameňa. Z tejto akcie sa zachovalo veľké množstvo rôznych fotografií a dokonca aj film. Janáček na túto udalosť spomína: „…stál som päť krokov od prezidenta, „Vysoká” to spoločnosť okolo mňa; bol som krytý palmou a vavrínovými stromami a všetko som sledoval…”. Za palmou sa, žiaľ, skrýval tak dôkladne, že ho na žiadnej dochovanej snímke, ani vo filme nevidíme. A to i napriek tomu, že ho v ten deň údajne „ktosi bláznivý fotografoval”.
Aj bez týchto záberov výstava ponúka ucelený súbor fotografií dokumentujúcich život jedného znajvýznamnejších skladateľov 20. storočia v jeho meste – Brne.

 

 

Janáček v kaviarňach

2 - 12/3/2023

„náš pán si potrpěl na dobré jídlo“

tvrdila Marie Stejskalová, ktorá bola domácou v rodine Janáčkovcov vyše 40 rokov. Ochutnajte obľúbené recepty majstra vo vybraných kaviarňach!

Ochutnajte hudbu Leoša Janáčka

Jarná edícia festivalu Konvergencie sa začína už tento štvrtok 2. marca tradičným čítaním o hudbe v podaní Roberta Rotha. Počas niekoľkých marcových dní budú znieť v Bratislave komorné diela Leoša Janáčka, ktorého hudbu miloval celý svet. Mimoriadny folkový koncert, štyri komorné večery v Moyzesovej sieni, výstava, prednáška, detský koncert, majstrovská trieda aj obľúbené Janáčkove dezerty – Konvergencie prinesú život a komorné dielo Leoša Janáčka v mnohých podobách.

Partneri