Milí priatelia Konvergencií,

v roku 2020 bolo živej hudby a koncertov skutočne málo. Možno len 2% oproti tomu predchádzajúcemu. Kto vie? Ale práve vaše 2% z daní pomáhajú Festivalu Konvergencie prinášať komorné umenie nielen do koncertných sál, ale prostredníctvom Akadémie komornej hudby aj do životov mladých hudobníkov a vydávaním CD, online koncertmi, či podcastom Continuo aj do vašich domovov. 

Bude nám potešením pokračovať ďalej. Venujte nám vaše 1% – 2% – 3% a veríme v skoré stretnutie na koncerte!

Údaje o prijímateľovi :
Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 36067776 (na tlačive sa vypisuje zarovnaním SPRAVA)
Sídlo: Čapkova 10, 811 04 Bratislava

FYZICKÁ OSOBA
Pokiaľ ste zamestnanec, či fyzická osoba, môžete poukázať 2% z dane
(3% v prípade, že ste preukázateľne vykonávali dobrovoľnícku činnosť v roku 2020 v objeme minimálne 40 hodín)
Predvyplnené a upraviteľné tlačivá na poukázanie 2% / 3% z daní za rok 2020 na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 

POZOR! Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane v r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty matematicky, nie nadol (ako to bolo v minulom roku) pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA
Poukazujete podiel vo výške 2 %, ak podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely.

V opačnom prípade poukazujete podiel iba vo výške 1 %.

Partneri