Bratislavská noc komornej hudby / Bratislava Chamber Music Night

12.09. 18:00

Koncertná sieň Klarisky

Klariská ulica

Bratislava, Slovakia

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri