Festival Konvergencie

Nebude nič nové, ak napíšem, že žijeme v dobe relativizácie hodnôt, v časoch neistoty, hrubosti, arogancie, no najmä neuveriteľnej pasivity (mlčiacej väčšiny) a nezáujmu o veci okolo nás. Kvalita vzdelania nestúpa, skôr naopak. Na biele sa verejne povie, že je to čierne a vice versa. Človek, ktorý dnes ešte verí na nejaké „dobro a zlo” do tohto sveta azda už ani nepatrí. Je možné, aby sme v ňom žili, poznali, aký je, no pritom ho zároveň mali radi a snažili sa do neho priniesť niečo hodnotné? Dá sa tu existovať bez cynizmu, pohŕdania a ponižovania? Napriek tomu, čo sa okolo nás deje, v čom žijeme svoje každodenné životy, sa túžime dotýkať niečoho, zažívať niečo, čo je pozitívne, čisté, krásne, pravdivé a zmysluplné. Niečo, čo nás presahuje. Má to tu ale ešte nejaké miesto? Má to vôbec zmysel? Bude to ešte niekto počuť? Keď som vo februári tohto roku spolu s mnohými priateľmi počúval pätnásť Šostakovičových kvartet v interpretácii skvelého Brodsky Quartet (po dlhšom čase som sedel a počúval a nie hral) prežíval som zvláštny pocit naplnenia a zároveň túžby, aby to pokračovalo. Aby sa to neskončilo. Bolo mi málo. Tá hudba ma úplne pohltila, presiahla ma, otvorila mi nové svety, priestory, brány...

Hudba je ťažko opísateľný dar. Neviem vyjadriť slovami vďačnosť za to, že hudba je. Hudba, stretnutie s hudobníkmi a s vami – publikom – ktoré sa momentom príchodu do sály stáva súčasťou jej tvorby, je pre nás silnou motiváciou ísť aj po sedemnástich rokoch ďalej, hľadať a prinášať konvergenčné večery zas a znovu. Asi tým nezmeníme politicko-spoločenskú klímu v ktorej žijeme, ale spolu môžeme vytvoriť priestor na spočinutie, nadýchnutie, naplnenie, odpočinok duše, azda aj na posilnenie ducha a získanie sily pokračovať v každodennosti zmysluplne ďalej. Možno mám prehnané očakávania, ale ak si aspoň niektorí z nás znovu po festivale povieme „bolo mi málo“ – misia by mohla byť splnená...

Jozef LUPTÁK

Partneri

Kontakt
info @ konvergencie.sk

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie.