KONVERGENCIE 2018


17. - 23. september 2018, Bratislava.

Partneri

Kontakt
info @ konvergencie.sk

Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie.