Beethoven
Komorný koncert I
Nedeľa 18. 2. 2018, 18:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Beethoven
v Komorný koncert II
Streda 21. 2. 2018, 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Brodsky Quartet
Beethoven Late Quartets I
Štvrtok 22. 2. 2018, 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Brodsky Quartet
Beethoven Late Quartets II
Sobota 24. 2. 2018, 19:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Brodsky Quartet
Beethoven Late Quartets III
Nedeľa 25. 2. 2018, 18:00
Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu