Stravinskij
sprievodné podujatie
Pondelok 4. 2. 2019
Čítanie o hudbe
s Robertom Rothom
Štvrtok 7. 2. 2019
klub pod lampou
Stravinskij na plátne
koncert
Piatok 15. 2. 2019 18:00
Kino Lumière
Svätenie jari
streda 13. 2. 2019 19:00
Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
ConcertinoŠvrtok 14. 2. 2019 19:00
Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
Príbeh vojakaSobota 16. 2. 2019 19:00
Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu