aktuálne opatrenia COVID-19
a praktické informácie pre návštevníkov koncertov

Aktualizované: 16. marec 2022

Tešíme sa, že ste sa rozhodli ísť na koncert a užiť si hudbu naživo.

REŽIM
S uvoľnením protipandemických opatrení sú naše koncerty prístupné pre všetkých bez ohľadu na očkovanie či prekonanie ochorenia Covid-19.

RESPIRÁTOR
Naďalej platí povinnosť nosiť respirátor v interiéri, preto vás prosíme o jeho nosenie počas celého koncertu.

OHĽADUPLNOSŤ
Aj keď sú v súčasnoti zrušené takmer všetky protipandemické opatrenia, naďalej vás prosíme – ostaňte zodpovední. Ak sa necítite dobre, podarujte radšej svoj lístok priateľom. 

KAPACITY PRIESTOROV
Počet návštevníkov všetkých sál aktuálne nie je limitovaný.

SEDENIE
Sedenie v oboch sálach (Primaicálny palác, Moyzesova sieň) je VOĽNÉ (bez určenia miesta).

OBČERSTVENIE
V priestoroch koncertov budú zabezpečené predajné bary pred koncertom a počas prestávky.

ONLINE KONCERTY
Festival Brahms bude pre divákov výlučne naživo.

 

Partneri