Galakoncert: Konvergencie 25

/ 30.09.2024 / 19:00

Počas 25 rokov existencie Konvergencií zaznela na festivale väčšina skladieb tvoriacich kánon komornej hudby: od diel klasikov cez hudbu romantických majstrov až po opusy veľkých skladateľov 20. storočia. Festival svojím zameraním nadväzuje na komorné muzicírovanie v Bratislave, poskytuje priestor pre bezprostrednú radosť z hudby a ľudskú blízkosť. Slávnostný koncert v priestoroch SNG bude oslavou hudby, ktorá nepozná čas.  

 

Program  

Ernő DOHNÁNYI (1877 – 1960) 
Serenáda C dur, op. 10/Serenade in C Major, Op. 10 
 

Johannes BRAHMS (1833 – 1897) 
Sláčikové sexteto č. 1 B dur, op. 18/String Sextet No. 1 in B-flat Major, Op. 18

 

prestávka 

 

Felix MENDELSSOHN (1809 – 1847) 
Sláčikové okteto F dur, op. 20/String Octet in F Major, Op. 20  

 

Interpreti 

Igor KARŠKO, Peter BIELY (SK/ES), Daniel RUMLER, Andrej BARAN, Radomír CIKATRICIS, husle/violin 
Martin RUMAN, Peter ZWIEBEL, viola/viola 
Robert COHEN (UK), Jozef LUPTÁK, violončelo/cello 

 

Trvanie koncertu: 120 minút s jednou prestávkou 
(Trvanie koncertu – hudba: 100 minút) 

 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
Viac informácií o festivale na www.konvergencie.sk

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri