Medzinárodné majstrovské kurzy

spev & sláčikové nástroje

2. – 7. 7. 2022 / Košice

lektori

Ida KELAROVÁ CZ, spev
Igor KARŠKO CH/SK, husle
Jozef LUPTÁK, violončelo
Martin RUMAN, viola
Zoltán Sýkora, fyzioterapeut
Andrej Šuba, muzikológ 

 

kedy a kde

2. – 7. 7. 2022

Konzervatórium Timonova
Štátna filharmónia Košice

pre koho

kurz Idy Kelarovej pre každého, kto sa chce naučiť spievať (študenti umeleckých skôl aj všeobecná verejnosť)
ostatné majstrovské kurzy a semináre pre študentov konzervatórií a hudobných akadémií 

 

cena kurzov 

Ida KELAROVÁ “Každý umí zpívat” / 2. – 4. 7. 2022 / 2,5 dňa
– študenti umeleckých škôl: 80 EUR
– verejnosť: 150 EUR
Sláčikové nástroje (I. KARŠKO, J. LUPTÁK, M. RUMAN) / 2. – 7. 7. 2022 / 5 dní
– študenti umeleckých škôl: 80 EUR

 

harmonogram 

sobota 2. 7. 2022
15.00 – 17.00 / Jozef Lupták
_19.00 – 20.00 / REGISTRÁCIA – Dom umenia_

nedeľa 3. 7. 2022
_9.00 – 10.00 / REGISTRÁCIA – Konzervatórium_
10.00 – 13.00 / Jozef Lupták, Martin Ruman
13.00 – 14.30 / obed
14.30 – 18.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták

pondelok 4. 7. 2022
10.00 – 13.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták
13.00 – 14.30 / obed
14.30 – 18.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták
19.30 – 21.00 / SEMINÁR “Ja a moja tréma” / Mgr. Zoltán Sýkora – koncertná sála

utorok 5. 7. 2022
8.30 – 9.45 / SEMINÁR o Tréme / Carli Brooke Bigelow, hornistka Slovenskej filharmónie – koncertná sála
10.00 – 13.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták
13.00 – 14.30 / obed
14.30 – 18.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták
19.30 – 21.00 / SEMINÁR “Ako môžu historické fakty rozoznieť hudbu” / Mgr. Andrej Šuba, PhD – koncertná sála

streda 6. 7. 2022
10.00 – 13.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták
13.00 – 14.30 / obed
14.30 – 18.00 / Igor Karško, Martin Ruman, Jozef Lupták

16.30 – 19.00 generálka ku koncertu – Dom umenia
19.30 – 21.00 / KONCERT vybraných účastníkov kurzov – Dom umenia – Štátna filharmónia Košice, Foyer (vstup voľný)

štvrtok 7. 7. 2022
10.00 – 13.00 / Igor Karško, Martin Ruman

 

Rozvrhy hodín

u jednotlivých lektorov budú dostupné pri registrácii, vyučovanie prebieha v týchto blokoch
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30 – obed
14.30-15.30
15.30-16.00 – spoločná káva
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00

 

adresy – miesto konania

KURZY a SEMINÁRE: Konzervatórium Timonova 2, Košice
KONCERT: Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, Košice

 

ubytovanie a strava

Prihlásení účastníci majú možnosť objednať si spoločné stravovanie (obedy a večer) počas trvania kurzov. Informácie zasielame mailom.

Pre prihlásených účastníkov kurzov je dostupné ubytovanie za zvýhodnenú cenu.
Informácie zasielame mailom.

 

koncert 

vybraných účastníkov kurzov
streda, 6.7.2022 / 19:30
Štátna filharmónie Košice – Foyer
vstup voľný

lektori

„Rómska hudba a kultúra sú živé. Piesne sprevádzajú človeka celým jeho životom. Rómske piesne majú kúzelnú moc. Sú skvostom rómskej kultúry. Prejavuje sa v nich srdce, duša a povaha človeka, celého ľudu.“ (I. Kelarová)

Neprehliadnuteľná osobnosť európskej hudobnej scény. I. Kelarová študovala na Janáčkovom Konzervatóriu v Brne hru na violončele a klavíri. Po štúdiu získala cenné skúsenosti ako herečka a speváčka v Divadle na provázku v Brne. I. Kelarová verí, že hudba je tu preto, aby nám pomohla zahojiť každodenné rany na duši. Je to práve ona, ktorá dokáže v človeku vzbudiť svojim spevom silné emócie. V jej duši sa snúbi spontánna tvorivá sila, intenzívna rómska láska (po otcovi), hlboký zmysel pre kultúrne dedičstvo a cieľavedomá pracovitosť zdedená z českej polovice rodiny (po mame). Speváčka, muzikantka, zbormajsterka, hudobná aranžérka a producentka vychádza vo svojej hudobnej praxi zo skúseností, ktoré získala vďaka svojmu pôsobeniu vo Veľkej Británii, Dánsku a Nórsku, kde do roku 1994 žila. V roku 1995 sa vrátila do Česka a založila unikátnu Medzinárodnú školu pre ľudský hlas (International School fo Human Voice). I. Kelarová vo svojej škole jedinečným spôsobom kultivuje spev svojich študentov a účastníkov seminárov. Je presvedčená, že každý človek má mať možnosť prejaviť svoj hlas v jeho prirodzenej podobe. Stačí sa len zbaviť ostychu a predsudkov. Ako sama hovorí:              „… život je predsa tiež plný rôznych tónov“. V súčasnosti I. Kelarová pôsobí v hudobnej skupine Jazz Famelija, ktorú vedie spoločne so svojim mužom Deziderom „Dežom“ Duždom. V tejto formácii kapela vydala úspešne prijaté albumy (Aven Bachtale!,  Šunen Savore). Kelarová a Dužda radi vo svojej skupine spájajú zdanlivo nespojiteľné: profesionálov, amatérov a rôzne hudobné žánre. Rovnaký elán venuje I. Kelarová talentovaným rómskym deťom a mládeži, ktoré podporuje v ich hudobnej a speváckej tvorbe prostredníctvom združenia Miret.

Karsko

prešovský rodák, žiak K. Petrócziho na Košickom konzervatóriu, absolvent pražskej AMU (J. Tomášek) a Menuhinovej akadémie v Gstaade (Y. Menuhin, A. Lysy) pôsobí už dve dekády ako koncertný majster Luzernského symfonického orchestra a člen súboru The Serenade Trio. S týmto telesom vyhral prestížne súťaže komornej hudby vo Florencii, Caltanissette a Trapani. Ako koncertný majster barokového orchestra La Scintilla absolvoval v r. 2005 americké turné s C. Bartoli, s ktorou nahral CD Maria Malibran. Založil zoskupenia La Banda Antix a La Gioconda, je členom a hosťujúcim koncertným majstrom Les Musiciens du Louvre M. Minkowského. S týmto orchestrom nahral Haydnove a Schubertove symfónie pre label naïve. Je pravidelným hosťom Konvergencií, pre ktoré o. i. naštudoval Stravinského Príbeh vojaka. Od r. 2010 vedie s Th. Demengom súbor Camerata Zürich, v súčasnosti je jeho umeleckým vedúcim. Je profesorom na Musikhochschule v Luzerne. Od r. 2018 spolupracuje s Balthasar-Neumann Ensemble na kubánsko-európskom projekte CUE.

je zakladateľom a umeleckým riaditeľom festivalu Konvergencie. Absolvoval  konzervatórium a VŠMU v Bratislave a v štúdiách pokračoval na Royal Academy of Music v Londýne (R. Cohen) a v Banff Centre for Arts v Kanade (A. Parisot, E. Meyer, T. Tsutsumi). Patrí k umelcom formujúcim hudobný a kultúrny priestor na Slovensku, za čo mu bolo udelených niekoľko ocenení (Cena ministra kultúry, Cena Frica Kafendu), ako aj nominácií na rôzne ocenenia (Nominácia na Krištáľové krídlo, Nominácia na Cenu Nadácie Tatra Banky, Nominácia na Českého Leva a na Cenu Slnko v Sieti za hudbu k filmu Amnestie). Realizoval množstvo CD nahrávok (o. i. Bachove Suity pre sólové violončelo, Brahmsove sonáty, premiéry diel V. Godára, 6 bratislavských koncertov J. Iršaia, crossoverové projekty After Phurikane, Chassidic Songs, Uspávanky či vlastnú tvorbu na CD Free in One). Pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland. Ako vyhľadávaný a aktívny komorný hráč spolupracuje v množstvom popredných svetových umelcov a ansámblov (R. Cohen, D. Rowland, V. Mendessohn, B. Schmid, I. van Keulen, A. Serdar, Hilliard Ensemble, Fine Arts Quartet) ako aj s významnými dirigentmi (A. Parrott, J. Bělohlávek, D. Gazon, D. Héja, A. Mogrelia). Medzi jeho pravidelných komorných spoluhráčov patria I. Karško, M. Paľa, N. Skuta, B. Lenko a mnohí ďalší. Pravidelne vedie majstrovské kurzy v zahraničí (Taliansko, Maďarsko, USA, Anglicko) a vzdelávacie projekty pod hlavičkou Konvergencií organizuje aj na Slovensku (majstrovské kurzy, Medzinárodné kurzy komornej hry). Od založenia Spoločnosti Mariána Vargu v r. 2017 je jej výkonným predsedom.

www.jozefluptak.com

KVG-kurzy_kon18_Martin-Ruman

od r. 2012 člen Slovenskej filharmónie, kde zastáva post sólo violistu. Je aktívnym komorným hráčom, ako sólista účinkoval s poprednými slovenskými telesami (Slovenská filharmónia, SKO B. Warchala, Cappella Istropolitana, Sinfonietta Bratislava).

Rodák z Prievidze a absolvent tamojšieho Piaristického gymnázia F. Hanáka študoval na Konzervatóriu v Bratislave (K. Klatt), na Pražskom konzervatóriu (K. Doležal), na VŠMU v Bratislave (J. Hošek), u A. Zemtsova vo Viedni a na Akadémii umení v B. Bystrici (E. Danel).

Zúčastnil sa na majstrovských interpretačných kurzoch pod vedením osobností ako G. Karni, H. Schlichtig, A. Arad, M. Zemtsov, J. Dinerstein, V. Bukač a S. Baer. Počas štúdia v Prahe vystupoval ako sólista a komorný hráč (Komorný orchester P. Haasa, orchester Berg a i.). Je laureátom Súťaže študentov konzervatórií Slovenskej republiky, medzinárodnej súťaže Talenty pre Európu, Súťažnej prehliadky konzervatórií Českej republiky.

Účinkoval s Moyzesovým i Muchovým kvartetom, je členom súboru Collegium Wartberg. Pravidelne spolupracuje s renomovanými domácimi i zahraničnými umelcami (Sh. Ashkenasi, Zh. Qian, Y. Revich, A. Añazco, I. van Keulen, D. Rowland, P. Barragán, J. Lupták, B. Lenko, M. Paľa, I. Karško, J. Tomka a ď.). Vzdelanie si rozšíril na Hudobnej a umeleckej univerzite mesta Viedeň, pôsobí ako lektor Slovenského mládežníckeho orchestra a akadémie festivalu Konvergencie, kde je pravidelným hosťom.

Pedagogicky pôsobí na Konzervatóriu v Bratislave, účinkuje v komornom duu s klaviristkou A. Hučkovou. /

www.martinruman.sk

je fyzioterapeutom s 15-ročnou praxou, ktorý sa od roku 2015 zaoberá vzťahom medzi prežívaním človeka a telom – aký dopad má prežívanie na vnútorný orgán a pohybový systém človeka. Má bohatú prax, pracoval na rôznych nemocničných oddeleniach, so seniormi, s ľuďmi s nervovo-svalovými ochoreniami, ale aj s vrcholovými športovcami. Pri svojej práci si všimol, že telo má schopnosť uchovávať informácie o zážitkoch a skúsenostiach z minulosti a za určitých podmienok je možné tieto informácie vyniesť na povrch a využiť ich k ďalšiemu rastu človeka. Narodil sa a vyrastal v Bratislave, získal tu titul Mgr. v odbore fyzioterapia.

viac informácií: info@konvergencie.sk

partneri

Medzinárodné majstrovské kurzy sú realizované s podporou Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP. 
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

www.eeagrants.sk

Medzinárodné majstrovské kurzy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partnermi sú aj Konzervatórium Timonova a Štátna filharmónia Košice.

Ďakujeme aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.