Bella Adamova & Škampovo kvarteto / Winterreise/Zimná cesta

13.09. 19:00

Primaciálny palác

Primaciálne námestie 2

Bratislava, Slovakia

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri