Zbierka z Lubeníka (koncert pre deti)

15.09. 11:00

Slovenský rozhlas

Mýtna 1

Bratislava, Slovakia

Obchodník: Konvergencie – spoločnosť pre komorné umenie, o.z.
Čapkova 10, 811 04 Bratislava
IČO: 36067776

Partneri