Ronald Šebesta

/ klarinet /

– patrí medzi popredných slovenských hráčov na klarinete. Po štúdiách v Bratislave a v Boulogne sa v roku 1993 stal 1. klarinetistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, v roku 1996 získal rovnaký post v orchestri Cappella Istropolitana.

Jeho záujem o súčasnú hudbu ho priviedol k členstvu v súboroch VENI ensemble, Vapori del Cuore, DON@U.com a Ensemble Ricercata. V rokoch 1997—2005 bol členom Opera Aperta Ensemble, ktorého bol spoluzakladateľom. Spolu s bratom Róbertom v roku 2005 založil súbor historických basetových rohov Lotz Trio.

Hosťuje v orchestroch hrajúcich na dobových nástrojoch Wiener Akademie, Orfeo Orchestra a Cappela Cracoviensis.

V rokoch 2002—2010 pôsobil pedagogicky na VŠMU v Bratislave, vyučuje na Akadémii umení v Banskej Bystrici. So SOSR-om nahral koncertantné diela E. Suchoňa, I. Zeljenku a P. Šimaia (Hudobný fond).

V roku 2018 vydal profilové CD Classic Malts so skladbami Stravinského, Scelsiho, Sciarrina, Stockhausena, Reicha a Griseyho.