fbpx
Christine Blanken
BACH Archiv Leipzig
30.1.2020 / 17:00
Goethe Institut
prednáška
Wolfgang Zerer
organový recitál
30.1.2020 / 19:00
Veľký evanjelický kostol
Suity pre sólové violončelo
J. Lupták & R. Cohen
4. 2. 2020 / 19:00
Primaciálny palác
Goldbergovské variácie
M. Skuta & Sonáty a partity pre sólové husle / M. Paľa
6. 2. 2020 / 19:00
Primaciálny palác
Brandenburské koncerty I 7.2. 2020 / 19:00
Veľký evanjelický kostol
Partity pre čembalo
M. Esfahani & Sonáty a partity pre sólové husle / I. Gringolts
8. 2. 2020 / 19:00
Primaciálny palác
BACHSpiel – detský koncert
8. 2. 2020 10:30
Primaciálny palác
Brandenburské koncerty II9. 2. 2020 / 19:00
Veľký evanjelický kostol
Kantáty
Solamente naturali
15. 2. 2020 / 19:30
Veľký evanjelický kostol