Beethoven / Brahms / Silvestrov

opening concert

13/09/2022 / Great Lutheran Church / 19:00

Valentin Silvestrov
Lacrimosa pre sólové violončelo

Ludwig van Beethoven
Sonata for Cello No. 3 in A Major, op. 69 (arrangement for string orchestra D. Rumler)

Johannes Brahms
String Sextet No. 2 in G Major, op. 36 (arrangement for string orchestra I. Karško)

Convergence Players
Jozef LUPTÁK, cello
Igor KARŠKO, violin, concert master

/ more information

Playful and profound, but above all boundlessly diverse, such will be the music at Konvergencie 2022, the annual international festival of chamber music. At the concert which opens its 23rd year, the chamber orchestra Convergence Players, led by the Swiss-based violinist Igor Karško, will perform the passionate, virtuoso Cello Sonata in A Major by Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), the romantic Sextet in G Major by his admirer and successor Johannes Brahms (1833 – 1897), and a prayer and meditation by the contemporary Ukrainian composer Valentin Silvestrov (1937). The soloist in the orchestral arrangement of Beethoven’s work will be the cellist Jozef Lupták.

//

Concert duration: 70 minutes, without intermission

Interstellar

Interstellar & Temple Timbre Embers

17/09/2022 / Church of Our Lady of the Snows (Calvary) / 20:00

Hans Zimmer: Interstellar (in chamber arrangements)
Jozef LUPTÁK, cello
Boris LENKO, accordion
Jordana PALOVIČOVÁ, keyboard

Temple Timbre Embers
Dalibor KOCIÁN (aka Stroon), vibraphone, electronics
Ján ŠICKO (aka DevKid), visuals

/ more information

“Love is the only thing that transcends space and time,” says the astronaut Dr. Amelia Brand in the film Interstellar. We are convinced that her statement holds true for music as well. Chamber arrangements of works by Hans Zimmer from the soundtrack to the Christopher Nolan’s Oscar-winning film, and a mod-ern audiovisual concert arrangement of contemporary electronic music from the album Stroon – Temple Timbre Embers, in the form of a site-specific performance, will be heard at Konvergencie Chamber Music Festival in Bratislava’s Church of Our Lady of the Snows, at the Calvary.

 

“Love is the one thing we’re capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that, even if we can’t understand it.” Amelia Brand/Interstellar


//
Duration: 90 minutes

 

BUILDING BRIDGES

Bella / Grieg

18/09/2022 / Slovenský rozhlas / 18:00

Ján Levoslav Bella
Serenáda pre violončelo a klavír
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Dunaji
Pieseň bez slov pre husle a klavír
Elégia pre husle, violončelo a klavír

Julia ROSHKO (UA), husle / Jozef LUPTÁK, violončelo / Peter PAŽICKÝ, klavír

Edvard Hagerup Grieg
Husľová sonáta č. 3 c mol, op. 45
Milan PAĽA, husle / Katarína PAĽOVÁ, klavír – zmena v programe: Daniel RUMLER, husle / Alena HUČKOVÁ, klavír

 

/ more information

Konvergencie Chamber Music Festival introduces a special Slovak-Norwegian evening with three concerts. The evening starts at 18:00 with a musical double portrait od two romantic composers – Ján Levoslav Bella and Edvard Hagerup Grieg.

Admission to this concert is free.

 

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936), the most distinctive representative of musical romanticism in Slovakian territory,

and the Norwegian Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907), were contemporaries. However, the Norwegian composer’s work, partly because of the support he enjoyed at home, became one of the pillars of a developing national culture, and Grieg also became established abroad as a respected representative of Scandinavian music; Bella, by contrast, did not find adequate space for his talent and spent many years away from Slovakia. He returned only after the foundation of the Czechoslovak Republic, and he still awaits his due recognition. The opening concert of the Slovak-Norwegian evening at Konvergencie Festival offers us an acquaintance with the chamber composition of these two romantics.

//

Admission to the concert is free.

//

Duration of the concert: 50 minutes

//

The concert is part of the Slovak-Norwegian project Building Bridges organised in 2022-2023 by Konvergencie in co-operation with partners from Norway (Kalleklev Management a International voice of Justice) with the support of the EEA grants.

//

The Slovak-Norwegian evening continues at 19:00 with a crossover and jazz concert Building Bridges & Folk Songs

BUILDING BRIDGES

Building Bridges & Folk Songs

18/09/2022 / Slovak Radio / 19:30

Building Bridges
Steinar RAKNES (NO), double bass
Jozef LUPTÁK, cello
Boris LENKO, accordion
Branislav DUGOVIČ, clarinet
Hostia:
Julia ROSHKO (UA), violin
Čavalenky, rap

Folk Songs
Tore BRUNBORG (NO), saxophone
Steinar RAKNES (NO), double bass

/ more information

Po hudobnom dvojportréte romantikov Jána Levoslava Bellu a Edvarda Hagerupa Griega bude slovensko-nórsky večer na Konvergenciách pokračovať multižánrovým a jazzovým koncertom. Steinar Raknes, kontrabasový virtuóz, prijal pozvanie Konvergencií v prvom roku projektu BUILDING BRIDGES, ktorého cieľom je spájať umelcov, spoločne tvoriť a prinášať publiku hudbu, ktorá nepozná hranice. Raknes je hudobník, skladateľ a spevák so širokým žánrovým a štýlovým záberom, siahajúcim od aktuálneho účinkovania v oceňovanom triu Torda Gustavsena až po vlastnú tvorbu. Charizmatický hudobník, ktorý stál na pódiu s Chickom Coreom a Michalom Breckerom, má na konte aj originálne projekty so sámskymi speváčkami, Ingou Juuso a Sarou Marielle Gaup. Spoločne s Jozefom Luptákom, Borisom Lenkom a Braňom Dugovičom vytvorili v júni tohto roka v Banskej Bystrici originálny program zložený z nových aranžmánov slovenských, ukrajinských, rómskych a židovských melódií, ktorý spolu s hosťami predstavia v bratislavskej premiére na festivale Konvergencie. Záver večera bude patriť duu elitných škandinávskych jazzmanov, saxofonistovi Toremu Brunborgovi a kontrabasistovi Steinarovi Raknesovi, ktorí zahrajú repertoár z úspešných albumov Folk Songs and Backcountry. Tore Brunborg patrí medzi najvýznamnejších nórskych saxofonistov svojej generácie. Je niekoľkonásobným držiteľom cien Spellemannprisen, označovaných aj ako „škandinávske Grammy“. Spolupracoval s množstvom osobností medzinárodnej jazzovej scény, medzi inými s Jonom Balkem, Billym Cobhamom, Manu Katchém alebo Tordom Gustavsenom.

//

Trvanie koncertu: 60 + 60 minút, s prestávkou

//

Nórsko-slovenský večer začína už o 18:00 koncertom Bella/Grieg, na ktorý je vstup voľný. 

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Serenáda pre violončelo a klavír (1879)
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň Pri Prešporku na Dunaji (1866/1879)
Pieseň bez slov pre husle a klavír (1874)
Elégia pre husle, violončelo a klavír (c1870)

 

Julia ROSHKO (UA), violin
Jozef LUPTÁK, cello
Peter PAŽICKÝ, klavír

 

Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907)
Husľová sonáta č. 3 c mol, op. 45 (1887)

 

Milan PAĽA, violin
Katarína PAĽOVÁ, piano

 

Najvýraznejší predstaviteľ hudobného romantizmu na našom území Ján Levoslav Bella (1843 – 1936) a Nór Edvard Hagerup Grieg (1843 – 1907) boli súčasníkmi. No kým dielo nórskeho skladateľa sa aj vďaka domácej podpore stalo jedným z pilierov kreujúcej sa národnej kultúry a Grieg sa presadil i v zahraničí ako rešpektovaný reprezentant škandinávskej hudby, Bella nenachádzal pre svoj talent dostatok priestoru a Slovensko na dlhé roky opustil. Vrátil sa až po vzniku Československej republiky a na docenenie stále čaká. Spoznať komornú tvorbu dvojice romantikov umožní úvodný koncert nórsko-slovenského večera na Konvergenciách.

//

The concert is part of the Slovak-Norwegian project Building Bridges organised in 2022-2023 by Konvergencie in co-operation with partners from Norway (Kalleklev Management a International voice of Justice) with the support of the EEA grants.

//

Projekt Building Music Bridges / Hudobné mosty – vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 166 740 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 423 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je rozvíjanie interkultúrneho dialógu a prostredníctvom aktivít spojených s hudobným umením komunikácia tém tolerancie voči menšinám, rodovej rovnosti, odmietania antisemitizmu a nenávistných prejavov v spoločnosti. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Harlequin

Martin Adámek - clarinet

20/09/2022 / Elektrárňa Piešťany / 19:00

Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007): Harlequin (slovak premiere)

Martin ADÁMEK, clarinet
Anna CHIRESCU, choreography

/ more information

Harlekýn je postava z talianskej commedie dell’arte, ktorú si nemecký hudobný vizionár Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007) v roku 1975 požičal do svojho diela pre sólový klarinet. Stockhausenov Harlekýn, virtuózny klarinetista, vášnivý tanečník a vtipkár, sa v skladbe mení na posla snov, hravého staviteľa, zamilovaného lyrika i učiteľa-pedanta. Kompozícia, napísaná pre americkú  klarinetistku Suzanne Stephens, zaznie v slovenskej premiére v interpretácii vynikajúceho Martina Adámka, sólistu francúzskeho Ensemble intercontemporain. Na naštudovaní pod hlavičkou tohto svetoznámeho súboru súčasnej hudby v Cité de la Musique v Paríži spolupracovala choreografka Anna Chirescu, ktorá ako inšpiráciu pre súčasné pohybové stvárnenie Stockhausenovej skladby spomína film The Joker, Freddieho Mercuryho, Michaela Jacksona či Freda Astaira. Za zážitkami sa oplatí cestovať. Exkluzívne stretnutie so Stockhausenovým Harlekýnom sme naplánovali do nádherných industriálnych priestorov Elektrárne Piešťany.

//

Duration: 45 minutes, without intermission

//

We invite you to a glass of wine before the concert in the garden of Elektrarna Piestany.

//

VIDEO: Trailer from the rehearsal in Paris

Alessandro Baricco: Hegelova duša a kravy z Wisconsinu

reading with and about music

22/09/2022 / Primatial Palace / 18:00

Mário GEŠVANTNER, reading
Claudio TROVAJOLI (IT), piano

Presentation of the book: Stanislav Vallo, Andrej Šuba

/ more

a reading from Alessandro Baricco's book of essays about modernism, culture, music, and the art of interpretation, which is published by Convergences in collaboration with Artforum. The book was translated by Stanislav Vallo.

//
in Slovak language, duration 40 minutes, free entry

//

.

. La Stampa and La Repubblica. Jeho úvahy  o hudbe a hudobníkoch vyšli v knihách Génius na úteku (o Rossinim, 1988) a The Soul of Hegel and the Cows of Wisconsin (1992). Vo štvorici filozoficko-estetických esejí skúma vzťahy medzi hudbou a modernitou, interpretáciou, recepciou a percepciou a uvažuje o hodnote hudby pre spoločnosť. V tejto súvislosti zavádza termín musica colta („ušľachtilá hudba“). Chápe pod ním hudbu, ktorá nie je muzeálnou hodnotou, kratochvíľou či spotrebným tovarom, ale vstupuje do dialógu so súčasnosťou. Deje sa tak prostredníctvom interpretácie, ktorá musí byť traumou, šokom a osvietením súčasne. Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola aktuálna aj Bariccova polemika so zakonzervovanými ideovými východiskami tzv. Novej hudby.

Debussy / Ravel / Franck

"French evening"

22/09/2022 / Primatial Palace / 19:00

Claude Debussy
Prélude à l'après-midi d'un faune (version for 2 pianos)
Maurice Ravel
Violin Sonata No. 2
César Franck
Piano Quintet

Andrej BIELOW (UA), violin
Peter BIELY, violin
Martin RUMAN, viola
Jozef LUPTÁK, cello
Claudio TROVAJOLI (IT), piano
Jordana PALOVIČOVÁ, piano

/ more information

Debussy’s Prelude to the Afternoon of a Faun is one of the iconic works of 20th century music. After the famous orchestral version inspired by Stephane Mallarme’s poem, in 1895 the composer also produced a delicate version for two pianos, which will be performed at Convergences by the pianists Jordana Palovičová and Claudio Trovajoli. The Italian guest will also appear in Bratislava as a chamber partner of the outstanding Ukrainian violinist Andrej Bielow (a pupil of the legendary Ida Haendel and Alfred Brendel, and winner of the prestigious ARD completion in Munich), and together they will perform the jazz- and blues-influenced Sonata No. 2 by Maurice Ravel. The evening dedicated to French music will close with Piano Quintet in F minor, the masterly opus by Césare Franck, who already won admiration from his contemporaries by his explosive energy and emotional force.

//

Duration of the concert: 90 minutes, with intermission

//

The evening starts with a special event at
18:00 – FREE ENTRY (in Slovak language, duration 40 minutes)

The Soul of Hegel and the Cows of Wisconsin
a reading from Alessandro Baricco's book of essays about modernism, culture, music, and the art of interpretation, which is published by Convergences in collaboration with Artforum. The book was translated by Stanislav Vallo.

Presentation of the book: Stanislav Vallo, Andrej Šuba
Mário GEŠVANTNER, reading
Claudio TROVAJOLI (IT), piano

BassBand

lunch concert

23/09/2022 / Bratislava City Gallery & Café EMIL / 12:30

Comendant / Bodnár / Strelnikova / Català / Neugebauer / Palúch / Borza

Ján KRIGOVSKÝ, double bass
Ján PRIEVOZNÍK, double bass
Metod PODOLSKÝ, double bass
Jakub STRAČINA, double bass 

/ more information

Nielen hudbou je človek živý. Festival Konvergencie preto pozýva na netradičný poludňajší gastronomicko-hudobný zážitok pozostávajúci z koncertu kontrabasového kvarteta BassBand, ľahkého obedového menu a príjemných spoločenských stretnutí. Netradičné zoskupenie BassBand predstaví najhlbšie znejúce sláčikové nástroje v nevšedných aranžmánoch od klasiky cez jazz až po populárnu hudbu. Podujatie sa odohrá v priestoroch novej kaviarne Emil. Áno, je to “ten” Emil Mirbach, po ktorom je pomenovaný jeho krásny palác. Kaviareň nájdete na nádvorí Galérie Mesta Bratislavy. Odporúčame vám poponáhľať sa, keďže kapacita je obmedzená. Príjemné počúvanie a dobrú chuť!

Po štyroch kontrabasoch Bass Bandu a gurmánskom zážitku od Emila sa nezabudnite naladiť na naše večerné predstavenie Kontrabas majstra Martina Hubu.

//

BassBand (SK) – kontrabasové kvarteto je zoskupením, ktoré vzniklo spontánne popri aktivitách oz Slovak Double Bass Club. Kontrabasové kvarteto ponúka poslucháčom nevšedný umelecký zážitok zo zvuku najhlbšie znejúceho sláčikového nástroja v netradičných aranžmánoch od klasiky cez jazz až po populárnu hudbu. Okrem uvádzania aranžmánov a transkripcií (Mozart, Beethoven, Telemann) sa súbor špecializuje na uvádzanie pôvodných kompozícií od autorov svetovej, ale i domácej hudobnej scény (S. Palúch, M. Comendant, M. Lejava, L. Chuťková, P. Bodnár, J. Gréner, H. Nuegebauer, R. Catalá, V. Jaš, J. Borza a i.). BassBand má za sebou množstvo úspešných projektov a predstavení. Pravidelne spolupracuje so známym barytonistom Martinom Babjakom, speváčkou M. Čírovou či raperskou skupinou „Regiment“. V roku 2016 uviedol BassBand pod režisérskou taktovkou M. Mokoša divadelné predstavenie „Dis -moi tes amours“ – „Pocta žene“. BassBand ponúka rôzne druhy programov a projektov: od výchovných koncertov pre deti, cez koncerty duchovnej hudby, populárny žáner až po dramaturgie pre najnáročnejšie publikum. Na slovenskej hudobnej scéne je jediným zoskupením, ktoré sa aktívne venuje propagácii kontrabasovej literatúry. V r. 2015 vydal BassBand eponymné debutové CD.

//

Concert duration: 45 minutes

The Double Bass (Der Kontrabaß)

Martin HUBA

23/09/2022 / Primatial Palace / 19:00

Patrick Süskind: Der Kontrabaß (The Double Bass)
Martin HUBA
soprano: Veronika Bilová
direction: Martin Huba, Martin Porubjak
dramaturgy: Milan Lasica
set design: Jozef Ciller
costumes: Mária Cillerová

/ more information

By its theme and its intimacy (a quality that chamber music prizes), The Double Bass is in tune with Konvergencie Chamber Music Festival. For several years we’ve been longing to indtroduce this performance. Patrick Süskind’s monodra-ma, with the charismatic Martin Huba in the lead role, is the story of a double bassist who will never play a note in an orchestra. Together with him, you will experience an evening full of tension, doubts, humour, and sharp reversals. For a while we are admitted to the most secret corners of the human soul; for a while we hold our breath, only to suddenly exhale with relief and perhaps even with a smile. Martin Huba spent twenty years of his life with this play on the Studio L+S stage. After a ten-year pause he returns, more powerful than ever before. If you did not catch him at the Pohoda Festival, come to Konvergencie. And even if you did see it there, come again. We’ll be delighted. (Please, note, that this performance is in Slovak language.)

//

Duration: 80 minutes, without intermission

//

Article about the performance (Slovak) 

Common Playgrounds

concert for kids

24/09/2022 / Old City Hall / 10:30

Tibor Feledi Kairos Quintet
Tibor FELEDI, keyboard
Michal ŠELEP, bass guitar
Lenka MOLČÁNYIOVÁ, alt saxophone
Michal CÁLIK, trumpet
Juraj Dávid RAŠI, percussion

Children and girls choir of the Slovak Radio
Adrian KOKOŠ, conductor

/ more information

Počas detstva sme najviac kreatívni a slobodní. Naša fantázia nepozná hranice. Na spoločných ihriskách zažívame najkrajšie chvíle a dobrodružstvá, ktoré sa však už nezopakujú. A práve to je ich čarom. Sú v tom danom momente našou celou realitou a vnímame pri nich naplno prítomnosť. Všetci sme boli raz deťmi – so všetkým čo k tomu patrí, no väčšina z nás na to často zabúda…
Tibor FELEDI

 

Debutový album Tibor Feledi Kairos Quintet Common Playgrounds (Spoločné ihriská) zaujal originálnymi skladbami inšpirovanými tradíciou detských ľudových piesní a riekaniek v spojení s jazzom. CD získalo cenu Jazzový album roka na Radio_Head Awards 2018. Minulý rok dostal program, ktorý zaznel aj na prestížnom pódiu Bratislavských jazzových dní, nový zvukový šat vďaka aranžmánom pre sláčikové kvarteto a účasti Detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Na Konvergenciách zaznie jeho nová interaktívna koncertná podoba, ktorú pre festival vytvoril Tibor Feledi.

//

Trvanie koncertu: 50 minút, bez prestávky

//

V prípade nepriaznivého počasia sa koncert bude konať v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 1 #skladateľskásúťaž2022

premiers of the works of laureates of the Composers' competition

24/09/2022 / Primatial Palace / 16:00

Adam Hudec (1989): Self-Centered Variations
Branislav DUGOVIČ, bass clarinet / Alena HUČKOVÁ, piano

Michal Blažek (1992): Compassion
Karolína KRIGOVSKÁ, violin / Andrej GÁL, cello / Radka KOVÁČOVÁ, piano

Marek Fóra (2001): Broken Toccata
Ivica GABRIŠOVÁ, flute / Andrej GÁL, cello / Radka KOVÁČOVÁ, piano

Šimon Lučenič (1990): La Conversación
Peter BIELY, violin / Matej MICHALEC, viola / Jozef LUPTÁK, cello

Nino Rota: Concerto per archi
Chamber Orchestra of Bratislava Music Conservatory
Daniel RUMLER, violin, orchestra master

/ more information

Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nocturnes pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

// dobrovoľné vstupné na mieste koncertu

//

koncerty BNKH sa konajú pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 2

Zeljenka / reading about music

24/09/2022 / Albrecht House - Garden / 18:00

Ilja Zeljenka
Duetá pre gitaru a akordeón
Tri staršie tance pre akordeón
Miniatúry pre akordeón

Robert ROTH, slovo
Ondrej VESELÝ, guitar
Boris LENKO, accordion

Čítanie z knihy Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty I., II. (HC, 2018) pripravil Andrej Šuba.

/ more information

Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nocturnes pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

//

Trvanie bloku 50 min. bez prestávky

//

Vstupenky BNKH / Blok 2: 8 eur / 5 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

//

koncerty BNKH sa konajú pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského

Bratislavská noc komornej hudby / BLOK 3

rota / zeljenka / zagar / crumb / boccherini

24/09/2022 / Primatial Palace / 20:00

Nino Rota: Trio pre flautu, husle a klavír
Ivica GABRIŠOVÁ, flauta / Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Ilja Zeljenka: Klavírne kvinteto č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

Peter Zagar: Blumentálsky tanec č. 2
Ronald ŠEBESTA, klarinet / Daniel RUMLER, husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Nora ŠKUTA, klavír

George Crumb: Four Nocturnes
Andrej BIELOW (UA), husle / Claudio TROVAJOLI (IT), klavír

Luigi Boccherini: Sláčikové kvinteto D dur op. 11/6 L´Uccellaria
Peter BIELY, 1. husle / Daniel RUMLER, 2. husle / Martin RUMAN, viola / Jozef LUPTÁK, violončelo / Andrej GÁL, violončelo

/ more information

Bratislavská noc komornej hudby patrí už roky k úspešným tradíciám festivalu Konvergencie. Aj počas 23. ročníka jej program ponúkne vo vynikajúcich interpretáciách známe i menej známe komorné diela domácich a zahraničných skladateľov. Tešiť sa možno napríklad na virtuózne a hravé Flautové trio (1958), neoklasické dielo talianskeho skladateľa Nina Rotu (1911 – 1979), ktorého širšia verejnosť pozná najmä ako úspešného autora filmovej hudby – napríklad k ikonickej tvorbe Federica Felliniho. Rovnaké atribúty, obohatené o zvukomaľbu napodobňujúcu vtáčí spev, má aj hudba Sláčikového kvinteta D dur „L’Uccelaria“ od talianskeho barokového skladateľa Luigiho Boccheriniho. Slovenská hudba patrí k dramaturgickým konštantám Konvergencií. V roku 2022 si slovenská kultúra pripomína 90. výročie narodenia Ilju Zeljenku (1932 – 2007). Zo skladateľovej tvorby zaznie na Konvergenciách Klavírne kvinteto č. 2 (1958), ktorým sa skladateľ zaradil medzi priekopníkov avantgardy na Slovensku. Domáci ideológovia ocenili v dobe vzniku kompozíciu konštatovaním, že sa jej autor „poklonkuje smerom a smeríkom Západu“. Spoznať myšlienkový svet originálneho umelca umožní aj čítanie Roberta Rotha zo skladateľových textov, ktorých súborné vydanie vyšlo v Hudobnom centre. Program Bratislavskej noci komornej hudby, ktorej súčasťou bude aj koncert z diel laureátov 2. ročníka skladateľskej súťaže festivalu Konvergencie, tematicky dotvoria Blumentálsky tanec č. 6 Petra Zagara (1961) a Nocturnes pre husle a klavír od amerického skladateľa Georga Crumba (1929 – 2022).

//

Trvanie koncertu 60 minút s prestávkou
//

Vstupenky BNKH / Blok 3: 17 eur / 12 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

Spoločná vstupenka na celý program BNKH: 22 eur / 18 eur zľava (študenti, dôchodcovia, ZŤP)

//

koncerty BNKH sa konajú pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského

No to war

Closing concert

25/09/2022 / Slovenský rozhlas / 18:00, 19:30

Nie vojne / A. LUBIMOV / 18:00

Alexei LUBIMOV (RU), klavír
Valentin Silvestrov (1937)
3 Bagatelles, op. 1 (2005)
4 Pieces, op. 2 (2006)
Kitsch-Musik (1977)
3 Waltzes with Postlude, op. 3 (2005/2006)
Der Bote (1996)

 

Nie vojne / DUMKY / 19:30

Valentin Silvestrov (1937)
Lacrimae pre sólové violončelo
Jozef LUPTÁK, cello

3 Bagatelles, op. 4 (2006)
Postludium, op. 5 (Adagio)
Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír 

„Proščaj svite, proščaj zemle…“ („Zbohom svet, zbohom zem…“) z cyklu Päť piesní na slová Tarasa Ševčenka
Eva ŠUŠKOVÁ, spev / Peter PAŽICKÝ, klavír

Modest Petrovič Musorgskij (1839 1881)
Na son gradušij (Pred spaním) z cyklu Detská izba na slová autora
Eva ŠUŠKOVÁ, spev / Peter PAŽICKÝ, klavír

Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
Dumky pre husle a klavír (výber)
Peter BIELY, husle / Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

Myroslav Skoryk (1938   2020)
Melody/Melodia
Andrej BIELOW, husle / Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

Antonín Dvořák (1841 – 1904)
Klavírne trio č. 4 e mol, op. 90 „Dumky“
Andrej BIELOW (UA), husle / Jozef LUPTÁK, violončelo / Natacha KUDRITSKAYA (UA), klavír

/ more information

Nie vojne. Hudba spája. To sú dve myšlienky tvoriace motto záverečného koncertu medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Ten bude patriť tvorbe ukrajinských skladateľov. Protikladom krehkej a kontemplatívnej krásy v hudbe Valentina Silvestrova (1937), ktorá zaznie v interpretácii svetoznámeho ruského klaviristu, skladateľovho priateľa Alexeja Ľubimova, bude dramatická Husľová sonáta č. 3 Valentina Bibika (1940 – 2003) v naštudovaní charizmatického huslistu Milana Paľu a klaviristky Kataríny Paľovej. Program koncertu doplnia „dumky“ romantických skladateľov Jána Levoslava Bellu a Antonína Dvořáka. Dumky boli pôvodne spievané žalospevy poľského a ukrajinského pôvodu, ktoré v 19. storočí metamorfovali do melancholických inštrumentálnych skladieb chápaných ako vyjadrenie slovanskej vzájomnosti. V Bellovej a Dvořákovej hudbe sa stretnú ukrajinskí (Andrej Bielow, Natacha Kudritskaya) a slovenskí umelci (Peter Biely, Jozef Lupták).     

/

Trvanie koncertov: Nie vojne / A. LUBIMOV – 50 minút, bez prestávky, Nie vojne / DUMKY – 90 minút s prestávkou

/

VSTUPNÉ na mieste bude DOBROVOĽNÉ, avšak pre váš komfort si rezervujte miesta na koncert, ktorý oceníte: https://bit.ly/nievojne

don't choose, see all concerts

Partners